Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest firma Kerm Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim ul. Placydowska 10, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

Cel przetwarzania danych:

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz wykorzystywanie adresów email dla celów korespondencji biznesowej niezbędnych do realizacji wpływających zamówień i zapytań ofertowych. W przypadku procesu rekrutacji informujemy, że podanie danych osobowych w CV oraz liście motywacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalny do 3 lat lub do czasu wykorzystywania możliwości analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego zostaną trwale usunięte, chyba że osoba aplikująca wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach. W takim wypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Prawa użytkownika strony:

Użytkownikom korzystającym ze strony przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Więcej informacji na temat RODO