Kontrola jakości

Usługi pomiarowe

Kontrola jakości

Celem nadrzędnym firmy KERM PLUS jest zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych usług, zgodnych z wymaganiami klienta. System jakości ISO 9001:2015 wdrożony w firmie zapewnia kompleksowe podejście do jakości oraz optymalizacji produkcji. Poprzez stworzenie środowiska w którym zarówno kierownictwo jak i pracownicy dbają o jak najwyższą jakość produktów ilość błędów została zredukowana do minimum. Systematyczne kontrole pozwalają na standaryzację produkcji i natychmiastową reakcję na problemy związane z jakością. Kontrola jakości obejmuje każdy etap procesu produkcyjnego, diagnozowanie gdzie występuje problem oraz wdrażanie kroków naprawczych eliminujących jego wystąpienie w przyszłości.

Wszystkie urządzenia oraz narzędzia pomiarowe używane w procesie produkcji są systematycznie badane i posiadają aktualne świadectwa wzorcowania, certyfikaty oraz atesty.

Urządzenia i narzędzia pomiarowe

MARSURF XC 2 MIT CD 120 STANOWISKO DO POMIARU KONTURÓW

Pomiar i analiza istotnych dla funkcjonalności geometrii przedmiotów obrabianych w systemie pomiarowym konturu 2D.

Możliwości pomiarowe

Wyznaczanie prostych i okręgów regresyjnych.
Wyznaczanie punktów, punktów przecięcia, punktów dowolnych, środków okręgów i promieni, punktów Max i Min.
Wyznaczanie promieni, odległości, kątów, współrzędnych, odchyłek kształtu linii.
Porównywanie nominalne/rzeczywiste.
Nadzorowanie tolerancji.
Elementy skojarzone, tzn. natychmiastowa zmiana wielkości zależnych od elementów referencyjnych przy ich zmianie.

Prędkość pozycjonowania Na X i prędkość powrotu: 0,2 do 8 mm/s
Na Z: 0,2 do 10 mm/s
Prędkość zetknięcia (w Z) 0,1 do 1 mm/s
Rozdzielczość Na Z w odniesieniu do końcówki stykowej: 0,38 µm (w przypadku ramienia pomiarowego 350 mm)/0,19 µm (w przypadku ramienia pomiarowego 175 mm)
Na Z w odniesieniu do systemu pomiarowego: 0,04 µm
Długość ramienia pomiarowego 175 mm, 350 mm
Prędkość pomiaru 0,2 mm/s do 4 mm/s
Kąt pomiaru na powierzchniach gładkich zależnie od wychylenia: opadające zbocza do 88°, rosnące zbocza do 77°
Promień końcówki pomiarowej 25 µm
Odchyłka prowadzenia < 1 µm (powyżej 120 mm)
Odcinek pomiarowy (w X) – koniec 120 mm
Odcinek pomiarowy (w X) – początek 0,2 mm
Zakres pomiarowy mm (na Z) 50 mm
Odcinki odwzorowania 0,2 mm do 120 mm
Nacisk pomiarowy (N) 1 mN do 120 mN

Wysokościomierze:

TESA micro-hite plusM 600
TESA hite 400

Pomiar odchyleń równoległości, odchyleń prostopadłości i prostoliniowości, bicia promieniowego i czołowego

Certyfikat SCS

Zakres pomiaru 615 mm / 24″, 415mm / 16″

Dokładność:

(2+3xL) µm, L-długość pomiarowa w mm

(0,0001+0,000003xL) inch, L-długość pomiarowa wyrażona w calach

Chropowatościomierze:

MarSurf PS 10 firmy Mahr
DIAVITE

Głowica pomiarowa – indukcyjna głowica ślizgaczowa , promień wierzchołka ostrza 2 μm, nacisk pomiarowy ok. 0,7 mN

Odcinek odwzorowania – ISO/JIS: 1,5 mm, 4,8 mm, 16 mm; automatycznie; NxLc (wybierany) MOTIF: 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm

Rozdzielczość profilu – 8 nm, Odcinek pomiarowy 1,25 mm, 4,0 mm, 4,8mm, 12,5 mm

Parametry – DIN / ISO Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr, RSm, Rsk, CR, CF, CL, R, AR, Rx

Twardościomierz

INNOVATEST IN-700m
Rodzaj skali; Rockwell, Vickers, Brinell, 
Uniwersalny tester obejmujący szeroki zakres obciążeń testowych i procedur pomiarowch.

URZADZENIE DO ZNAKOWANIA MIKROUDAROWEGO

Propen P5000

Znakowanie przedmiotów do wysokości 300mm

Twardość materiału do 62 HRC

oznaczenie

Ręczne narzędzia pomiarowe

Średnicówki mikrometryczne: TESA imicro, Mitutoyo, VIS – zakres pomiaru: Ø 11-300

Mikromierze: MahrTESA micromaster, VIS – zakres pomiarowy: 0-300mm

Suwmiarki: Mahr, ATORN– zakres pomiarowy: 0-1000mm

głębokościomierze, sprawdziany gwintów, czujniki zegarowe

Skontaktuj się z nami